Iné činnosti

Spracovanie technickej dokumentácie na projekty pozostávajúcej zo:

  • Statického výpočtu
  • Technickej správy
  • Projekčných výkresov
  • Dielenskej výkresovej dokumentácie vrátane 3D modelov
  • Rozpisov materiálu
  • Tabuľkových príloh

V prípade zložitých muldidisciplinárnych a multipersonálnych projektov ponúkame participáciu na manažmente spracovania rozpočtov a dokumentácie, prípravy, realizácie, finalizácie, skúšok a prípadnej garančnej prevádzky zariadení. Na takýchto projektoch môžeme participovať aj ako jeden zo segmentov realizačného tímu.

S úctou, za TRADEST s.r.o. Košice Banda Štefan, konateľ

Galéria našich produktov

TRADEST s.r.o.
Dénešova 1145/6
040 23 Košice, Slovenská republika
info@tradest.sk | +421 903 629 826

Napíšte nám

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.